Privatlivspolitik

Af Anja

Dette website ejes af Anja Ballegaard, Lystrupmindevej 2, 8654 Bryrup, , CVR 39229625. Når du tilmelder dig nyhedsbrevet eller køber ydelser, lagrer jeg data om dig.

Data anvendes til følgende formål
Data indsamlet via nyhedsbrev anvendes til at sende dig nyhedsbrevet. Data indsamlet i forbindelse med køb anvendes alene til at levere og fakturere ydelsen. Data indsamlet via cookies fra besøg på mit site har blandt andet til formål at optimere brugervenligheden på mit website, så billeder og andet info ikke skal re-loades ved hvert besøg.

Dataopbevaring og sletning af data
Jeg opbevarer dine personoplysninger sikkert og fortroligt i overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder persondataforordningen og databeskyttelsesloven.

Disse oplysninger anvendes alene til det formål, de er indsamlet til, og de bliver slettet, når formålet er opfyldt eller ikke længere relevant.

Kategorier af personoplysninger
Jeg lagrer og anvender flg. kategorier af personoplysninger: Almindelige personoplysninger, f.eks. navn, adresse, e-mail, telefonnummer samt data om brug af digitale ydelser, herunder nyhedsbreve.

Kilder
Jeg har fået dine oplysninger:

  • Direkte af dig via tilmelding til mit nyhedsbrev på hjemmesiden eller andre steder på internettet.
  • Direkte af dig i forbindelse med køb af produkter eller ydelser.
  • Fra andre kilder, der er offentligt tilgængelige, f.eks. sociale medier.
  • Mine databehandlingssystem Mailchimp.
  • Via Cookies på mit website.

Behandlingsgrundlag
Jeg er nødt til at lagre disse oplysninger af en eller flere af disse årsager:

  • Min legitime interesse i at markedsføre min virksomhed.
  • For at jeg kan opfylde en kontrakt, som du er part i.
  • For at jeg kan overholde en retslig forpligtelse, f.eks. i henhold til bogføringsloven.

Modtagere
Jeg kan videregive dine personoplysninger under følgende omstændigheder:

Jeg har indgået databehandleraftaler med disse databehandlere, hvilket er min garanti for, at de overholder gældende regler om beskyttelse af dine personoplysninger:

  • Stripe til betaling af produkter og ydelser
  • MailChimp til håndtering af mailadresser til udsendelse af nyhedsbreve. Dine oplysninger vil blive overførst til USA, da Mailchimp er et amerikansk firma. Hvis du afmelder dig på et senere tidspunkt skal jeg jvf. loven gemme din registrering i 2 år.

Opbevaring
Jeg opbevarer dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt til de formål, der er nævnt:

I forbindelse med nyhedsbreve:
Så længe du modtager markedsføringsmateriale og såfremt jeg ikke er forpligtet til at opbevare personoplysningerne fx i forbindelse med en restlig forpligtelse.

I forbindelse med køb af ydelser eller produkter:
I forbindelse med levering af mine produkter og tjenester vil jeg opbevare dine personoplysninger i op til 5 år efter afslutning af kundeforhold i henhold til bogføringsloven, medmindre der er specielle grunde til at opbevare informationerne i en længere periode, som f.eks. fordi du har adgang til et online produkt, du har købt.

Oplysning, indsigelse, ændring, dataportabilitet og sletning
Du kan altid kontakte mig for at få oplyst, hvilke personoplysninger jeg ligger inde med om dig.

Hvis der er fejl i de oplysninger jeg har om dig, kan du altid bede om at få dem rettet, så jeg har de rigtige, ligesom du har ret til at få udleveret oplysningerne i et almindeligt format (dataportabilitet).

Ønsker du ikke længere, at jeg skal behandle dine personoplysninger kan du også sende mig en anmodning herom.

Hvis du ønsker at trække dit samtykke til behandling af din e-mailadresse i forbindelse med udsendelse af nyhedsbreve og markedsføring, kan det til enhver tid ske ved at trykke på et link i den enkelte nyhedsmail.

Hvis du ønsker at klage over min behandling af dine personoplysninger, kan dette ske til Datatilsynet på adressen Borgergade 28,5., 1300 København, telefon 33 19 32 00 e-mail: .